Daj Twojemu zespołowi wsparcie IT.

Wspieramy Twoich pracowników w codziennej pracy z komputerami. Jesteśmy z Wami na każdym kroku, rozwijając się razem z Wami. Zapewniamy wsparcie w rozwiązywaniu zarówno małych, jak i dużych problemów, począwszy od ``myszki``, a skończywszy na kwestiach związanych z cyberbezpieczeństwem.

Helpdesk i servicedesk na miejscu i zdalnie

Zapewniamy wsparcie na miejscu w Twoim biurze oraz zdalnie, aby zagwarantować szybką reakcję na Twoje potrzeby. Realizujemy serwisy w Twoich obiektach biurowych oraz przemysłowych. Obsługujemy Twoich pracowników przez telefon, mail oraz chat. Jesteśmy Twoim kompleksowym wsparciem IT, pełniąc rolę zarówno doradców, jak i specjalistów ds. montażu i konserwacji systemów IT. Współpracujemy z Twoim działem IT lub w pełni obsługujemy Twoją firmę jako Twoje własne IT.

Usługi Onboarding i Offboarding Pracowników

Zapewniamy kompleksowe usługi onboardingu i offboardingu pracowników, które pomogą Ci efektywnie zarządzać procesami HR i zapewnić bezpieczeństwo tego bardzo ważnego procesu.

Usługi Onboarding i Offboarding Pracowników

Zapewniamy kompleksowe usługi onboardingu i offboardingu pracowników, które pomogą Ci efektywnie zarządzać procesami HR i zapewnić bezpieczeństwo tego bardzo ważnego procesu.
Ilość chronionych serwerów lub aplikacji
Maksymalna frekwencja backup
Dostęp do danych
50 GB
40PLN 29PLN 70PLN 80PLN
/mies./yr
Nieograniczona
Nieograniczona
Co godzinę

w okresie 24 godzin, zależne od ustawień każdego zadania backup

Nieograniczone

Od 1 dnia do nieograniczonego czasu

SSL, AES-256

Szyfrowanie kanału transmisji za pomocą SSL, Szyfrowanie zapisanych danych za pomocą standardu AES-256

Nieograniczona
Nieograniczona
Nieograniczony

Nieograniczony ruch przychodzący i wychodzący Kompresja danych po stronie klienta

Tak, 1h
HTTP, (S)FTP, SSH
Tak
Directadmin
100 GB
70PLN 56PLN 0PLN
/mies./yr
Nieograniczona
Godzinowa
Co godzinę

w okresie 24 godzin, zależne od ustawień każdego zadania backup

Nieograniczone

Od 1 dnia do nieograniczonego czasu

SSL, AES-256

Szyfrowanie kanału transmisji za pomocą SSL, Szyfrowanie zapisanych danych za pomocą standardu AES-256

Nieograniczona
Nieograniczona
Nieograniczony

Nieograniczony ruch przychodzący i wychodzący Kompresja danych po stronie klienta

Tak, 1h
HTTP, (S)FTP, SSH
Tak
Directadmin
300 GB
210PLN 147PLN 0PLN
/mies./yr
Nieograniczona
Godzinowa
Co godzinę

w okresie 24 godzin, zależne od ustawień każdego zadania backup

Nieograniczone

Od 1 dnia do nieograniczonego czasu

SSL, AES-256

Szyfrowanie kanału transmisji za pomocą SSL, Szyfrowanie zapisanych danych za pomocą standardu AES-256

Nieograniczona
Nieograniczona
Nieograniczony

Nieograniczony ruch przychodzący i wychodzący Kompresja danych po stronie klienta

Tak, 2h
HTTP, (S)FTP, SSH
Tak
Directadmin
1000 GB
600PLN 420PLN 0PLN
/mies./yr
Nieograniczona
Godzinowa
Co godzinę

w okresie 24 godzin, zależne od ustawień każdego zadania backup

Nieograniczone

Od 1 dnia do nieograniczonego czasu

SSL, AES-256

Szyfrowanie kanału transmisji za pomocą SSL, Szyfrowanie zapisanych danych za pomocą standardu AES-256

Nieograniczona
Nieograniczona
Nieograniczony

Nieograniczony ruch przychodzący i wychodzący Kompresja danych po stronie klienta

Tak, 2h
HTTP, (S)FTP, SSH
Tak
Directadmin

Dlaczego Jeton Cloud Backup?

 • Zgodność i standardy:

  Nasze technologie i procedury są zgodne z Kodeksem Postępowania ISO27001 oraz przepisami o ochronie danych.

 • Prostota użycia:

  Nasza konsola zarządzania dostępna przez przeglądarkę sprawia, że planowanie i przywracanie danych jest wyjątkowo łatwe.

 • Elastyczność planów taryfowych:
  Możliwość zmiany planu taryfowego w dowolnym momencie, dopasowanego do zmieniających się potrzeb.

Idealne rozwiązanie dla:

 • Kopii zapasowych serwera fizycznego i wirtualnego:

  Zabezpiecz swoje serwery i maszyny wirtualne.
 • Kopii zapasowych komputera:

  Chroń swój komputer przed atakami i oprogramowaniem ransomware.
 • Kopii zapasowych aplikacji:

  Zabezpiecz swoje e-maile, bazy danych i inne kluczowe aplikacje.
 • Migracji danych:

  Bezproblemowo przenoś dane między chmurami lub z lokalnych źródeł do chmury.

Faq

Kilka informacji na temat różnic tych wszechstronnych usług.

Czym różni się helpdesk od servicedesk?

Helpdesk skupia się głównie na reagowaniu na zgłoszenia techniczne użytkowników, podczas gdy service desk oferuje bardziej kompleksowe wsparcie, obejmujące zarządzanie procesami biznesowymi i obsługę wszystkich aspektów działalności IT w organizacji.

Co to jest Helpdesk?

  • Helpdesk to rodzaj usługi świadczonej przez zespół wsparcia technicznego, którego celem jest reagowanie na zgłoszenia użytkowników dotyczące problemów technicznych, awarii lub innych pytań związanych z obsługą techniczną.
  • Głównym celem helpdesku jest szybkie rozwiązywanie problemów użytkowników, często poprzez udzielenie prostych porad, rozwiązanie problemów technicznych na miejscu lub przekierowanie bardziej skomplikowanych spraw do specjalistów.
  • Helpdesk zazwyczaj zajmuje się zgłoszeniami użytkowników dotyczącymi konkretnych problemów technicznych, takich jak problemy z systemem operacyjnym, aplikacjami biurowymi czy urządzeniami komputerowymi.

Co to jest Service Desk?

 • Service desk to bardziej zaawansowana forma wsparcia technicznego, która nie tylko reaguje na zgłoszenia użytkowników, ale również zarządza procesami biznesowymi i zapewnia kompleksowe wsparcie dla organizacji.
 • Głównym celem service desku jest zapewnienie wsparcia nie tylko w zakresie problemów technicznych, ale również w kwestiach związanych z procesami biznesowymi, np. zarządzaniem zmianami, zgłoszeniami awarii, prośbami o usługi IT, etc.
 • Service desk może działać jako jedno okno kontaktowe dla wszystkich potrzeb użytkowników, łącząc obsługę techniczną z zarządzaniem incydentami i problemami oraz koordynacją procesów biznesowych.

Co to jest umowa SLA?

Umowa SLA (Service Level Agreement) to formalna umowa zawierana między dostawcą usług a klientem, która określa poziom usług, który dostawca zobowiązuje się zapewnić klientowi. Umowa SLA definiuje oczekiwania klienta dotyczące jakości, wydajności i dostępności usług oraz określa konsekwencje za niedotrzymanie określonych standardów.

Elementy umowy SLA mogą obejmować:

 1. Wskaźniki wydajności usług (KPIs): Określone parametry, na podstawie których klient ocenia jakość świadczonych usług, na przykład czas odpowiedzi, czas działania, dostępność usług, etc.
 2. Poziomy usług (service levels): Konkretne standardy, które dostawca usług zobowiązuje się osiągnąć, np. 99,9% dostępność usług w ciągu miesiąca.
 3. Czas reakcji i rozwiązania (response and resolution Time): Czas, w jakim dostawca usług zobowiązuje się odpowiedzieć na zgłoszenie klienta oraz rozwiązać problem.
 4. Procedury eskalacji (escalation procedures): Określone kroki, które mają być podjęte w przypadku niemożności spełnienia wymagań umowy SLA.

Umowy SLA są powszechnie stosowane w wielu dziedzinach, w tym w IT, usługach hostingowych, obsłudze klienta i wielu innych. Służą one jako ramy referencyjne do zapewnienia wysokiej jakości usług i zadowolenia klientów.

Co to znaczy Onboarding pracownika?

Onboarding to proces przyjmowania i integracji nowych pracowników do organizacji. Jest to kompleksowy proces, którego celem jest zapewnienie nowym pracownikom odpowiednich narzędzi, informacji, szkoleń i wsparcia, aby mogli szybko i skutecznie rozpocząć pracę w nowym miejscu pracy.

Elementy procesu onboardingu mogą obejmować:

 1. Przywitanie i zapoznanie: Nowy pracownik zostaje oficjalnie powitany w firmie przez zespół lub przełożonego. Może to obejmować krótką prezentację misji, wartości firmy oraz zapoznanie z zespołem i współpracownikami.
 2. Dostęp do narzędzi i systemów: Nowy pracownik otrzymuje dostęp do niezbędnych narzędzi, systemów komputerowych, programów oraz innych zasobów firmowych, które są niezbędne do wykonywania jego obowiązków.
 3. Szkolenia i wprowadzenie: Nowy pracownik uczestniczy w szkoleniach wprowadzających, które obejmują omówienie procedur firmowych, polityk, standardów pracy oraz instrukcji dotyczących wykonywania obowiązków.
 4. Przypisanie zadań: Nowy pracownik otrzymuje pierwsze zadania do wykonania, które pozwalają mu zacząć pracę i wciągnąć się w obowiązki związane z jego stanowiskiem.
 5. Wsparcie i mentoring: Nowy pracownik może być przydzielony do mentora lub opiekuna, który pomoże mu zintegrować się w firmie, odpowiedzieć na pytania oraz udzielić wsparcia w pierwszych dniach pracy.
 6. Monitorowanie postępów: Proces onboardingu może również obejmować regularne spotkania z przełożonym w celu monitorowania postępów, oceny potrzeb szkoleniowych oraz rozwiązywania ewentualnych problemów.

Dobre onboardingowe zapewnia nie tylko płynne rozpoczęcie pracy nowego pracownika, ale również pozwala mu szybko zintegrować się w firmie, zrozumieć jej kulturę i wartości oraz poczuć się częścią zespołu. To także kluczowy czynnik wpływający na retencję pracowników i ich zaangażowanie w firmę.

Co to jest onboarding pracownika z perspektywy IT?

Onboarding pracownika z perspektywy IT to proces przygotowania nowego pracownika do pracy w zakresie technologii informacyjnych w organizacji. Jest to ważny element zapewnienia nowemu pracownikowi dostępu do niezbędnych narzędzi, systemów i informacji technicznych, które są potrzebne do wykonywania jego obowiązków.

Elementy onboardingu pracownika z perspektywy IT mogą obejmować:

 1. Tworzenie konta i dostęp do systemów: Tworzenie konta użytkownika w systemach informatycznych organizacji, takich jak poczta e-mail, systemy zarządzania dokumentami, systemy zarządzania projektami itp.
 2. Dostarczenie sprzętu: dostawa komputera, ekranu, telefonu VOIP,  telefonu komórkowego  i innych niezbędnych narzędzi do uruchomienia stanowiska pracy nowego pracownika.
 3. Instalacja i konfiguracja oprogramowania: Instalacja i konfiguracja niezbędnego oprogramowania na komputerze nowego pracownika, takiego jak aplikacje biurowe, narzędzia pracy zespołowej, programy do komunikacji itp.
 4. Szkolenie z bezpieczeństwa IT: Szkolenie nowego pracownika z zasad bezpieczeństwa IT, takich jak sposoby tworzenia i przechowywania haseł, identyfikacja zagrożeń cybernetycznych, procedury zgłaszania incydentów itp.
 5. Zapoznanie z politykami IT: Zapoznanie nowego pracownika z politykami i procedurami dotyczącymi korzystania z systemów informatycznych organizacji, takich jak polityka prywatności, polityka korzystania z Internetu, polityka korzystania z urządzeń firmowych itp.
 6. Wsparcie techniczne: Zapewnienie nowemu pracownikowi dostępu do wsparcia technicznego w razie problemów związanych z technologią informacyjną, takiego jak pomoc techniczna, zgłaszanie incydentów, kontakt z działem IT itp.
 7. Dokumentacja i informacje techniczne: Udostępnienie nowemu pracownikowi dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, podręczników użytkownika i innych informacji technicznych, które mogą być przydatne podczas pracy z systemami informatycznymi.

Onboarding pracownika z perspektywy IT ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego rozpoczęcia pracy nowemu pracownikowi oraz umożliwienia mu skutecznego korzystania z technologii informacyjnych w organizacji. Dobra organizacja tego procesu może przyczynić się do zwiększenia produktywności, efektywności i satysfakcji nowego pracownika.

Co to znaczy Offboarding pracownika?

Offboarding pracownika to proces zakończenia zatrudnienia pracownika w organizacji. Jest to ważny etap, który ma na celu zapewnienie płynnego przejścia pracownika do nowej sytuacji zawodowej lub zakończenie związku z firmą w sposób profesjonalny i zgodny z przepisami prawa.

Elementy procesu offboardingu pracownika mogą obejmować:

 1. Przekazanie zasobów i danych: W ramach offboardingu pracownik zostaje poinformowany o procedurach dotyczących przekazania zasobów i danych firmowych, takich jak komputer, telefon służbowy, karty dostępu, itp.
 2. Anulowanie dostępu do systemów: Administratorzy systemów informatycznych wycofują dostęp pracownika do systemów firmowych, konta e-mail, aplikacji, narzędzi pracy zespołowej i innych zasobów, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi po zakończeniu zatrudnienia.
 3. Zabezpieczenie danych: Pracownik jest informowany o konieczności zachowania poufności danych firmowych i przestrzegania polityk bezpieczeństwa, a wszelkie dane osobowe lub poufne informacje przechowywane na jego urządzeniach lub kontach firmowych są usuwane lub przenoszone zgodnie z wymogami polityki firmy.
 4. Wywiad exit interview: Często przeprowadza się wywiad z pracownikiem opuszczającym firmę, zwany exit interview, który ma na celu uzyskanie informacji zwrotnych na temat doświadczeń pracownika w firmie, powodów odejścia oraz sugestii dotyczących ewentualnych usprawnień.
 5. Zakończenie zobowiązań i formalności: Pracownik jest poinformowany o wszelkich zobowiązaniach, które musi spełnić przed odejściem, takich jak zakończenie projektów, oddanie firmowych aktywów, złożenie dokumentów rozliczeniowych itp.
 6. Ostateczne pozostawienie firmy: Po zakończeniu procesu offboardingu pracownik jest oficjalnie wyrejestrowywany z systemów firmowych, a wszelkie formalności związane z zakończeniem zatrudnienia są dokładnie dokumentowane i archiwizowane.

Offboarding pracownika jest ważnym etapem zarządzania zasobami ludzkimi i może mieć wpływ na reputację firmy oraz doświadczenie pracownika. Dbałość o profesjonalne i sprawne przeprowadzenie tego procesu może przyczynić się do utrzymania pozytywnych relacji z byłymi pracownikami oraz minimalizacji ryzyka dla firmy związanego z potencjalnymi zagrożeniami dla danych i bezpieczeństwa informacji.

Włącz wsparcie dla Twojego Zespołu.

Stworzymy dla Twojej firmy indywidualny pakiet usług
z umową gwarantującą odpowiedni poziom usług.
Napisz do nas
Chcesz porozmawiać o Servicedesku dla Twojej firmy? Kliknij tutaj, aby umówić spotkanie wideo z ekspertem.
Umów spotkanie online

Napisz do nas

Jesteśmy gotowi do działania i czekamy na Twoją wiadomość. Niezależnie od tego, czy masz pytania, pomysły, czy po prostu chcesz się przywitać, nie wahaj się napisać. Jesteśmy przekonani, że najlepsze rzeczy rodzą się z inspirującej współpracy.