System DLP
Bezpieczeństwo danych

System DLP dba o bezpieczeństwo
firmowych danych.

System przeprowadza audyty bezpieczeństwa i chroni wrażliwe dane przed „opuszczeniem” firmowej sieci. Dzięki systemowi tagowania plików zyskujesz ścisłą kontrolę nad wszystkimi danymi organizacji, możesz śledzić drogę plików lub ją zablokować.

Obszerne audyty i centralna konsola zarządzania daje możliwość zapanowania nad wszystkimi danymi firmy oraz skutecznie monitoruje możliwość powstania incydentu RODO (wycieku danych).

Aplikacja DLP jest dla Ciebie jeśli:

 • Potrzebujesz chronić swoje dane firmowe w tym tajemnice przedsiębiorstwa.
 • Twoja organizacja często wymienia się danymi które nie mogą wyjść poza organizację.
 • Dbasz o bezpieczeństwo danych firmowych, ale nie masz pewności czy robisz to skutecznie.
 • Gromadzisz dane osobowe w wielu miejscach których nie kontrolujesz.
 • Pracownicy pracują wewnątrz organizacji ale także zdalnie.
 • Twoi pracownicy korzystają z wielu aplikacji, mają dostęp do zasobów danych firmowych.

 • Twoi pracownicy mają dostęp do Internetu przez, który może dojść do wycieku danych.
Raporty mogą być dowolnie profilowane. Dane do raportu ograniczają się do informacji które są dostepne w systemie operacyjnym.

Aplikacja DLP jest dla Ciebie jeśli:

 • Potrzebujesz chronić swoje dane firmowe w tym tajemnice przedsiębiorstwa.
 • Twoja organizacja często wymienia się danymi które nie mogą wyjść poza organizację.
 • Dbasz o bezpieczeństwo danych firmowych, ale nie masz pewności czy robisz to skutecznie.
 • Gromadzisz dane osobowe w wielu miejscach których nie kontrolujesz.
 • Pracownicy pracują wewnątrz organizacji ale także zdalnie.
 • Twoi pracownicy korzystają z wielu aplikacji, mają dostęp do zasobów danych firmowych.

 • Twoi pracownicy mają dostęp do Internetu przez, który może dojść do wycieku danych.
Raporty mogą być dowolnie profilowane. Dane do raportu ograniczają się do informacji które są dostepne w systemie operacyjnym.

Stały monitoring danych

System wykryje każdą próbę operowania chronionymi danymi w niepożądany sposób. W zależności od Twoich ustawień, system DLP może zablokować ryzykowną aktywność, powiadomić administratora lub przypomnieć pracownikowi o potencjalnym naruszeniu polityki bezpieczeństwa.

Kiedy potrzebujesz zabrać wrażliwy dokument poza firmę (np. na dysku USB) System DLP dopilnuje, by nośnik był zaszyfrowany, a zapisane na nim dane chronione przed niepowołanym dostępem w razie utraty lub kradzieży nośnika. System DLP gwarantuje, że Twoja własność pozostanie Twoją własnością.

monitoring danych

Dzięki naszemu rozwiązaniu możesz:

 • Identyfikować oraz kontrolować przepływ wrażliwych danych wewnątrz organizacji
 • Śledzić krok po kroku wszystkie operacje wykonywane na wrażliwych danych
 • W łatwy sposób ustalić źródło przecieku, w celu ograniczenia szkód i wprowadzenia niezbędnych środków zaradczych
 • Skutecznie wdrażać polityki bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzanych danych
 • Pozostać w zgodzie z przepisami RODO
Raporty mogą być dowolnie profilowane. Dane do raportu ograniczają się do informacji które są dostepne w systemie operacyjnym.

Dzięki naszemu rozwiązaniu możesz:

 • Identyfikować oraz kontrolować przepływ wrażliwych danych wewnątrz organizacji
 • Śledzić krok po kroku wszystkie operacje wykonywane na wrażliwych danych
 • W łatwy sposób ustalić źródło przecieku, w celu ograniczenia szkód i wprowadzenia niezbędnych środków zaradczych
 • Skutecznie wdrażać polityki bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzanych danych
 • Pozostać w zgodzie z przepisami RODO
Raporty mogą być dowolnie profilowane. Dane do raportu ograniczają się do informacji które są dostepne w systemie operacyjnym.

Jak zapewnisz zgodność swoich systemów z RODO przez system DLP?

Audyt Danych

Rozwiązanie monitoruje przesyłanie ważnych dokumentów i wszelkie działania na nich wykonywane.
 • Na podstawie rejestru czynności automatycznie generujemy rejestr upoważnień
 • Na podstawie rejestru i połączenia danych generujemy dokumenty upoważnień przetwarzania dla pracowników
 • Każda zmiana w systemie RODO jest odnotowywana w specjalnym logu bezpieczeństwa.

Bądź zgodny z RODO

Urząd ochrony danych osobowych sprawdza w jaki sposób przygotowałeś swoją organizację do możliwego wycieku danych oraz jakie środki podjąłeś aby taki wyciek wykryć i ochronić osoby których dane dotyczą. Spełnij zasadę rozliczalności zgodną z RODO – w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa (wycieku danych) masz możliwość wykazania, że dochowałeś należytej staranności przy zabezpieczeniu danych przed wyciekiem czego potwierdzeniem będą liczne raportyoraz skuteczne wskazanie miejsca wycieku danych. Dzięki systemowi DLP w przypadku powstania incydentu masz możliwość skutecznej obrony prawnej przed konsekwencjami ze strony UODO.

Bądź zgodny z RODO

Urząd ochrony danych osobowych sprawdza w jaki sposób przygotowałeś swoją organizację do możliwego wycieku danych oraz jakie środki podjąłeś aby taki wyciek wykryć i ochronić osoby których dane dotyczą. Spełnij zasadę rozliczalności zgodną z RODO – w przypadku wystąpienia incydentu bezpieczeństwa (wycieku danych) masz możliwość wykazania, że dochowałeś należytej staranności przy zabezpieczeniu danych przed wyciekiem czego potwierdzeniem będą liczne raportyoraz skuteczne wskazanie miejsca wycieku danych. Dzięki systemowi DLP w przypadku powstania incydentu masz możliwość skutecznej obrony prawnej przed konsekwencjami ze strony UODO.

Zamów już teraz system DLP

Więcej informacji to lepsze decyzje. Dowiedz się
wszystkiego, co jest ważne dla Twojej firmy.
Zapytaj o system DLP

Napisz do nas

Jesteśmy gotowi do działania i czekamy na Twoją wiadomość. Niezależnie od tego, czy masz pytania, pomysły, czy po prostu chcesz się przywitać, nie wahaj się napisać. Jesteśmy przekonani, że najlepsze rzeczy rodzą się z inspirującej współpracy.