Sygnalista365 (sygnalista aplikacja)
Bezpieczny i anonimowy system
zgłaszania dla sygnalistów

System dla sygnalistów
w Twojej organizacji

Platforma dla sygnalistów - Sygnalista365 - to rewolucyjne rozwiązanie SAAS (Software as a Service), która gwarantuje anonimowość i bezpieczeństwo sygnalistów.

Nasz system umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć, jednocześnie chroniąc tożsamość użytkowników i minimalizując ryzyko odwetu. Zapewnij swoim pracownikom i partnerom bezpieczną platformę do wyrażania swoich obaw, wybierając Sygnalista365 (sygnalista aplikacja).

aplikacja sygnalista

Funkcje i korzyści Sygnalista365:

 • Anonimowość i prywatność: Sygnalista365 wykorzystuje zaawansowane technologie szyfrowania i ochrony danych, aby zapewnić pełną anonimowość zgłaszających. Wszystkie zgłoszenia są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach, a dostęp do nich mają tylko uprawnione osoby.
 • Łatwe w użyciu: Platforma Sygnalista365 jest dostępna online 24/7 i jest wyjątkowo prosta w użyciu. Użytkownicy mogą łatwo zgłaszać nieprawidłowości za pomocą prostego formularza zgłoszeniowego, a uprawnione osoby mogą monitorować zgłoszenia i działać na bieżąco.
 • Szybkie wdrożenie: Dzięki naszej chmurowej architekturze, wdrożenie Sygnalista365 jest szybkie i łatwe. Nie ma potrzeby instalowania oprogramowania na komputerach ani serwerach – wystarczy się zarejestrować i zacząć korzystać z naszej platformy.
 • Tanie w użyciu: Sygnalista365 oferuje przystępne ceny, które są dostosowane do potrzeb różnych organizacji. Nasze elastyczne plany cenowe pozwolą Ci wybrać opcję, która najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.
 • Zgodność z przepisami: Nasza platforma jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i sygnalistów, takimi jak RODO czy Ustawa o ochronie sygnalistów. Możesz być pewien, że Twoja organizacja jest zabezpieczona przed ewentualnymi karami za naruszenie przepisów.
 • Wsparcie techniczne: Nasz zespół specjalistów jest dostępny 24/7, aby pomóc Ci w razie jakichkolwiek problemów związanych z platformą. Oferujemy również szkolenia dla Twoich pracowników, aby zapewnić im pełną wiedzę na temat korzystania z systemu.
Sygnalista365 to innowacyjny program dla sygnalistów (whistleblower) w formie SAAS, który gwarantuje anonimowość, bezpieczeństwo i szybkość wdrożenia. Dostępny od ręki, tani w użyciu i zgodny z przepisami, stanowi idealne rozwiązanie dla organizacji pragnących wzmocnić kulturę etyki i odpowiedzialności.
sygnalista aplikacja

Funkcje i korzyści Sygnalista365:

 • Anonimowość i prywatność: Aplikacja dla sygnalistów – Sygnalista365 – wykorzystuje zaawansowane technologie szyfrowania i ochrony danych, aby zapewnić pełną anonimowość zgłaszających. Wszystkie zgłoszenia są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach, a dostęp do nich mają tylko uprawnione osoby.
 • Łatwe w użyciu: Platforma dla sygnalistów Sygnalista365 jest dostępna online 24/7 i jest wyjątkowo prosta w użyciu. Użytkownicy mogą łatwo zgłaszać nieprawidłowości za pomocą prostego formularza zgłoszeniowego, a uprawnione osoby mogą monitorować zgłoszenia i działać na bieżąco.
 • Szybkie wdrożenie: Dzięki naszej chmurowej architekturze, wdrożenie programu dla sygnalistów Sygnalista365 jest szybkie i łatwe. Nie ma potrzeby instalowania oprogramowania na komputerach ani serwerach – wystarczy się zarejestrować i zacząć korzystać z naszej platformy.
 • Tanie w użyciu: Aplikacja dla sygnalistów Sygnalista365 oferuje przystępne ceny, które są dostosowane do potrzeb różnych organizacji. Nasze elastyczne plany cenowe pozwolą Ci wybrać opcję, która najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom.
 • Zgodność z przepisami: Nasza platforma dla sygnalistów jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i sygnalistów, takimi jak RODO czy Ustawa o ochronie sygnalistów. Możesz być pewien, że Twoja organizacja jest zabezpieczona przed ewentualnymi karami za naruszenie przepisów.
 • Wsparcie techniczne: Nasz zespół specjalistów jest dostępny 24/7, aby pomóc Ci w razie jakichkolwiek problemów związanych z platformą. Oferujemy również szkolenia dla Twoich pracowników, aby zapewnić im pełną wiedzę na temat korzystania z systemu. Sygnalista aplikacja – możesz liczyć na naszą pomoc.
Aplikacja sygnalista - Sygnalista365 - to innowacyjny program dla sygnalistów (whistleblower) w formie SAAS, który gwarantuje anonimowość, bezpieczeństwo i szybkość wdrożenia. Dostępny od ręki, tani w użyciu i zgodny z przepisami, stanowi idealne rozwiązanie dla organizacji pragnących wzmocnić kulturę etyki i odpowiedzialności.

Dlaczego moja organizacja
potrzebuje programu Sygnalista365?

Twoja organizacja potrzebuje programu dla sygnalistów z kilku ważnych powodów:
 • Wzmocnienie kultury etyki i odpowiedzialności: Implementacja systemu dla sygnalistów, takiego jak Sygnalista365, pokazuje, że Twoja organizacja traktuje poważnie kwestie związane z etyką i odpowiedzialnością. Dzięki temu pracownicy będą bardziej skłonni zgłaszać nieprawidłowości, co pomoże w wykrywaniu i eliminowaniu potencjalnych problemów.
 • Zgodność z przepisami: Wiele krajów i regionów wprowadziło przepisy dotyczące ochrony sygnalistów, takie jak RODO czy Ustawa o ochronie sygnalistów. Korzystając z programu dla sygnalistów Sygnalista365, Twoja organizacja będzie w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami, co zminimalizuje ryzyko kar i sankcji.
 • Ochrona reputacji: Skandale związane z nieetycznym zachowaniem lub nadużyciami mogą poważnie uszkodzić reputację Twojej organizacji. Dzięki Sygnalista365, pracownicy mogą anonimowo zgłaszać problemy, co pozwoli na szybsze działanie i ograniczenie potencjalnych szkód.
 • Poprawa efektywności i oszczędność kosztów: Wykrywanie i eliminowanie nieprawidłowości we wczesnym stadium pozwala organizacji oszczędzić na kosztach związanych z dochodzeniami, sądami, karami i stratami finansowymi wynikającymi z nadużyć.
 • Bezpieczeństwo i anonimowość dla zgłaszających: Dzięki zaawansowanym technologiom szyfrowania i ochrony danych, Sygnalista365 zapewnia pełną anonimowość sygnalistów, co zmniejsza ryzyko odwetu i zachęca do zgłaszania nieprawidłowości.
 • Szybkość wdrożenia i prostota obsługi: Jako rozwiązanie SAAS, Sygnalista365 jest szybki do wdrożenia i łatwy w obsłudze, co oznacza, że Twoja organizacja może korzystać z jego zalet w krótkim czasie, bez konieczności instalowania skomplikowanego oprogramowania.
sygnalista w firmie

Od kiedy moja organizacja jest zobowiązana do wdrożenia oprogramowania dla sygnalistów?

W Unii Europejskiej oraz Polsce, Dyrektywa Unii Europejskiej 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, znana również jako Dyrektywa Whistleblower, zobowiązuje państwa członkowskie do wdrożenia odpowiednich systemów zgłaszania naruszeń.

Państwa członkowskie miały czas do grudnia 2021 r. na wdrożenie przepisów dyrektywy do swojego prawa krajowego. W związku z tym, jeśli Twoja organizacja działa na terenie Unii Europejskiej i jest objęta zakresem tej dyrektywy, powinna już dysponować systemem zgłaszania dla sygnalistów.

Duże i publiczne: Do 17 grudnia 2021r. podmioty sektora publicznego oraz duże przedsiębiorstwa powyżej 250 pracowników.

Małe i Średnie: Od grudnia 2023 roku taki sam obowiązek będzie dotyczył również mniejsze przedsiębiorstwa, zatrudniające od 50 do 249 pracowników.   

sygnalista platforma

Od kiedy moja organizacja jest zobowiązana do wdrożenia oprogramowania dla sygnalistów?

W Unii Europejskiej oraz Polsce, Dyrektywa Unii Europejskiej 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, znana również jako Dyrektywa Whistleblower, zobowiązuje państwa członkowskie do wdrożenia odpowiednich systemów zgłaszania naruszeń.

Państwa członkowskie miały czas do grudnia 2021 r. na wdrożenie przepisów dyrektywy do swojego prawa krajowego. W związku z tym, jeśli Twoja organizacja działa na terenie Unii Europejskiej i jest objęta zakresem tej dyrektywy, powinna już dysponować systemem zgłaszania dla sygnalistów.

Duże i publiczne: Do 17 grudnia 2021r. podmioty sektora publicznego oraz duże przedsiębiorstwa powyżej 250 pracowników.

Małe i Średnie: Od grudnia 2023 roku taki sam obowiązek będzie dotyczył również mniejsze przedsiębiorstwa, zatrudniające od 50 do 249 pracowników.   

Kim jest sygnalista (whistleblower)

Sygnalista (whistleblower) to osoba, która ujawnia informacje dotyczące nieprawidłowości, nielegalnych działań, nieetycznego zachowania, nadużyć lub zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego wewnątrz organizacji, instytucji lub przedsiębiorstwa. Sygnaliści mogą być pracownikami, byłymi pracownikami, dostawcami, klientami czy osobami związanymi z daną organizacją w inny sposób.

Sygnalistów chronią różne przepisy prawne, które mają na celu zapobiec ich dyskryminacji, zwolnieniu, szykanowaniu lub innym formom odwetu za ujawnienie nieprawidłowości. Wdrożenie systemu dla sygnalistów, takiego jak Sygnalista365, pozwala organizacjom umożliwić zgłaszanie nieprawidłowości w sposób anonimowy i bezpieczny, jednocześnie spełniając wymogi prawne związane z ochroną sygnalistów.

Ujawnianie informacji przez sygnalistów może odbywać się wewnętrznie, czyli zgłaszane kierownictwu lub odpowiednim jednostkom w ramach danej organizacji, lub zewnętrznie, na przykład wobec organów ścigania, regulatorów, mediów czy organizacji pozarządowych.

Jak wdrożyć program dla sygnalistów?

Wdrożenie platformy dla sygnalistów w organizacji obejmuje kilka kluczowych etapów:
 • Ocena potrzeb: Przeprowadź analizę potrzeb organizacji i ocenę ryzyka, aby zrozumieć, jakiego rodzaju nieprawidłowości mogą wystąpić w Twojej branży i jakie obszary działalności są narażone na potencjalne nadużycia.
 • Zasięgnij porady prawnej: Skonsultuj się z prawnikami lub specjalistami ds. zgodności, aby dowiedzieć się, jakie obowiązujące przepisy dotyczące sygnalistów mają zastosowanie w Twojej organizacji, i upewnij się, że program będzie zgodny z tymi wymogami.
 • Wybierz odpowiednią platformę: Wybierz platformę dla sygnalistów, taką jak Sygnalista365, która jest łatwa w użyciu, zapewnia anonimowość zgłaszających, szybko się wdraża i jest dostosowana do wymogów Twojej organizacji.
 • Opracuj polityki i procedury: Opracuj jasne polityki i procedury dotyczące zgłaszania nieprawidłowości, procesu dochodzenia, komunikacji z sygnalistami oraz ochrony zgłaszających przed odwetem. Te zasady powinny być dostępne dla wszystkich pracowników i powiązanych stron.
 • Szkolenie i komunikacja: Przeprowadź szkolenia dla pracowników i kierownictwa na temat programu dla sygnalistów, w tym na temat procesu zgłaszania, praw i ochrony sygnalistów oraz konsekwencji naruszenia przepisów. Utrzymuj regularną komunikację związana z programem, aby utrzymać świadomość na odpowiednim poziomie.
 • Monitoring i raportowanie: Monitoruj skuteczność programu, analizuj zgłoszenia, identyfikuj obszary do poprawy i sporządzaj regularne raporty dotyczące wyników programu dla zarządu i innych zainteresowanych stron.
 • Aktualizacja i poprawa: Regularnie przeglądaj i aktualizuj program dla sygnalistów, aby zapewnić jego skuteczność i zgodność z ewoluującymi przepisami oraz potrzebami Twojej organizacji.
Wdrożenie programu dla sygnalistów może zająć trochę czasu i wymagać zaangażowania ze strony zarządu i pracowników, ale jest to kluczowy krok w kierunku zapewnienia kultury etyki, zgodności z prawem i odpowiedzialności w organizacji.

W ramach kompleksowego programu dla sygnalistów
oferujemy następujące usługi:

 • Wdrożenie oprogramowania: Nasz zespół ekspertów zapewni szybkie i sprawnie wdrożenie oprogramowania Sygnalista365 w Twojej organizacji. Dzięki chmurowemu rozwiązaniu SAAS, nie ma potrzeby instalowania skomplikowanego oprogramowania ani konfigurowania serwerów.
 • Doradztwo prawne: Współpracujemy z ekspertami prawnymi, którzy pomogą dostosować program dla sygnalistów do obowiązujących przepisów i wymogów prawnych w Twoim kraju. Zajmiemy się opracowaniem odpowiednich polityk i procedur, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych i sygnalistów.
 • Personalizacja: Dostosujemy program do specyfiki Twojej organizacji, branży oraz potrzeb. Obejmuje to możliwość personalizacji formularzy zgłoszeniowych, raportowania i innych funkcji oprogramowania.
 • Szkolenia: Przeprowadzimy szkolenia dla Twoich pracowników i kierownictwa na temat programu dla sygnalistów, procesu zgłaszania, praw i ochrony sygnalistów oraz konsekwencji naruszenia przepisów. Szkolenia mogą być dostarczane w różnych formatach, takich jak warsztaty, sesje online czy materiały szkoleniowe do samodzielnej nauki.
 • Wsparcie techniczne: Nasz zespół wsparcia technicznego jest dostępny 24/7, aby pomóc Ci w razie jakichkolwiek problemów związanych z platformą. Zapewniamy szybką i efektywną pomoc w rozwiązywaniu problemów, aby utrzymać sprawne funkcjonowanie programu dla sygnalistów.
 • Monitorowanie i aktualizacje: Po wdrożeniu programu, oferujemy regularne monitorowanie jego skuteczności, a także wprowadzanie aktualizacji, aby zapewnić zgodność z ewoluującymi przepisami i potrzebami Twojej organizacji.
Wybierając nasz kompleksowy program dla sygnalistów, otrzymujesz wszystko, czego potrzebujesz, aby skutecznie wdrożyć i zarządzać systemem zgłaszania nieprawidłowości w Twojej organizacji, co przyczyni się do promowania kultury etyki i odpowiedzialności oraz zgodności z prawem.

Zamów już teraz system Sygnalista

Więcej informacji to lepsze decyzje. Dowiedz się
wszystkiego, co jest ważne dla Twojej firmy.
Wypełnij formularz, umów się na prezentację lub konsultacjeLub kup system Sygnalista365 bezpośrednio w naszym e-sklepie

FAQ

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Sygnalista 365 (sygnalista aplikacja):

Czy mogę zgłaszać incydenty anonimowo?

Tak, nasza platforma Sygnalista365 zapewnia pełną anonimowość. Nie zbieramy żadnych danych, które mogłyby zidentyfikować osobę zgłaszającą incydent. System dla sygnalistów dostarczany przez Jeton jest w pełni bezpieczny.

Jakie rodzaje nadużyć mogę zgłaszać za pomocą Sygnalista365?

Możesz zgłaszać wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i nadużycia, w tym naruszenia praw pracowniczych, kwestie związane z bezpieczeństwem, niewłaściwe zarządzanie i inne problemy, które wymagają uwagi. Jest to system dla sygnalistów, który z pewnością spełni Państwa wymagania.

Czy platforma dla sygnalistów - Sygnalista365 - jest zgodna z RODO?

Tak, nasz system dla sygnalistów jest w pełni zgodna z RODO oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i sygnalistów. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z obowiązującymi standardami.

Jakie środki bezpieczeństwa stosuje Sygnalista365 do ochrony danych?

Wykorzystujemy zaawansowane technologie szyfrowania oraz inne metody zabezpieczeń, takie jak bezpieczne serwery i kontrola dostępu, aby zapewnić ochronę wszystkich zgłoszeń przechowywanych w naszym systemie dla sygnalistów.

Jak mogę sprawdzić status mojego zgłoszenia?

Status zgłoszenia można sprawdzić w dowolnym momencie, logując się do swojego konta na platformie Sygnalista365. System umożliwia bieżący podgląd wszystkich złożonych przez Ciebie zgłoszeń.

Czy Sygnalista365 oferuje wsparcie techniczne?

Tak, nasz zespół wsparcia technicznego jest dostępny 24/7. Możesz się z nami skontaktować w dowolnym czasie, kiedy napotkasz problem lub masz pytania dotyczące funkcjonowania platformy dla sygnalistów.

Jakie są koszty korzystania z Sygnalista365?

Umów się na konsultację z nami lub zakup system Sygnalista365 bezpośrednio w naszym sklepie.

Napisz do nas

Jesteśmy gotowi do działania i czekamy na Twoją wiadomość. Niezależnie od tego, czy masz pytania, pomysły, czy po prostu chcesz się przywitać, nie wahaj się napisać. Jesteśmy przekonani, że najlepsze rzeczy rodzą się z inspirującej współpracy.