Włącz automatycznego inspektora
ochrony danych osobowych

Wspieraj swoją pracę przy zabezpieczaniu systemów informatycznych

Prezentujemy moduł
automatycznego audytu RODO

System w sposób pełni automatyczny wykrywa zagrożenia związane z zabezpieczeniami dotyczące naszej dokumentacji obsługi systemu informatycznego.

System jest tak pomyślany aby zapewnić bierzącą weryfikację czynności które pochłaniają najwięcej czasu a mogą być realizowane automatycznie. Dzięki rozwiązaniu oprogramowania chmurowego oraz połączeniu z agentem zdalnym zainstalowanym na każdym naszym komputerze w firmie jesteśmy w stanie monitorować wszelkie odchylenia od założeń naszej dokumentacji.

rodo panel

Podstawowym przykładem takiego monitoringu są automatyczne alerty na temat:

 • Brak zainstalowanego antyvirusa
 • Brak wygaszacza ekranu
 • Brak szyfracji dysku twardego z podziałem na partycje
 • Brak hasła na komputerze
 • Czas zalogowania i wylogowania użytkownika.
Raporty mogą być dowolnie profilowane. Dane do raportu ograniczają się do informacji które są dostepne w systemie operacyjnym.

Podstawowym przykładem takiego monitoringu są automatyczne alerty na temat:

 • Brak zainstalowanego antyvirusa
 • Brak wygaszacza ekranu
 • Brak szyfracji dysku twardego z podziałem na partycje
 • Brak hasła na komputerze
 • Czas zalogowania i wylogowania użytkownika.
Raporty mogą być dowolnie profilowane. Dane do raportu ograniczają się do informacji które są dostepne w systemie operacyjnym.

Dostęp przez panel stronę www

Dzięki panelowi web dostep do wszystkich danych jest łatwy dla każdego inspektora ochrony danych osobowych oraz administratora danych osobowych. Wszystkie dane zbierane przez system są dostepne on-line, czyli każda zmiana zostanie wyświetlona od razu, np. jeśli ktoś usunie hasło z komputera to automatycznie zostanie to wyświetlone w naszym panelu.

Dodatkowo możemy definiować alerty mailowe które poinformują nas o takich zdarzeniach. Panel dostępny jest także na urzadzenia mobilne.

Raporty i sprawozdania

Aby dopełnić i ułatwić działanie IOD oraz ADO wyposażyliśmy system w piękne i czytelne sprawozdania w formie dokumentu z całego stanu naszej infrastruktury IT. Poprzez 1 kliknięcie wykonacie audyt dla np. 100 czy 1000 komputerów w sposób pełni automatyczny, dzięki temu w sposób ciągły mogą Państwo dokonywać sprawozdań oraz czuwać na bezpieczeństwem IT. Raporty są przenzaczone dla menadźerów oraz osób związanych z IT oraz tych które tej wiedzy nie posiadają.
raporty i sprawozdania

Raporty i sprawozdania

Aby dopełnić i ułatwić działanie IOD oraz ADO wyposażyliśmy system w piękne i czytelne sprawozdania w formie dokumentu z całego stanu naszej infrastruktury IT. Poprzez 1 kliknięcie wykonacie audyt dla np. 100 czy 1000 komputerów w sposób pełni automatyczny, dzięki temu w sposób ciągły mogą Państwo dokonywać sprawozdań oraz czuwać na bezpieczeństwem IT. Raporty są przenzaczone dla menadźerów oraz osób związanych z IT oraz tych które tej wiedzy nie posiadają.

Dokumentacja i automatyczne upoważnienia

Od teraz generowanie listy czynności przetwarzania będzie czystą przyjemnością. Dzięki inteligentnemu systemowi połączonego z agentem zbierającym dane od teraz nasza organizacja będzie bezpieczna także pod względem prawidłowo prowadzonej dokumentacji.

Funkcje ułatwiające

 • Import pracowników do systemu przez CSV
 • Nadawanie pracownikom lokalizacji, obszarów przetwarzania
 • Na podstawie określonych czynności przetwarzania łączymy je z pracownikami i obszarami
 • Automatycznie generujemy rejestr czynności przetwarzania
 • Na podstawie rejestru czynności automatycznie generujemy rejestr upoważnień
 • Na podstawie rejestru i połączenia danych generujemy dokumenty upoważnień przetwarzania dla pracowników
 • Każda zmiana w systemie RODO jest odnotowywana w specjalnym logu bezpieczeństwa.

Nowe funkcjonalności RODO

Dopełniając funkcjonalność RODO od teraz możemy udostepniać szczegółowe informacje na temat aktualnego stanu RODO w organizacji. Możemy utworzyć dostep dla pracowników w celu zapoznania się z dokumentacją RODO (wybrane dokumenty) lub dla ADO jeśli pracujemy jako IOD. Dzięki panelowi zyskujemy narzędzie monitorujące oraz udostepniające odpowiednie informacje dla wszystkich osób zaangażowanych w ochronę danych osobowych w oraganizacji.

Uwaga dla IODów

Panel dostepny jest też w wersji multi firmowej. Tzn możemy mieć nadzór na wieloma firmami naraz jako osobne zbiory danych.

Zapraszamy do zapoznania się także z funkcjami finansowymi oraz ściśle związanymi z IT w panelu predykcyjnym.

Oferujemy rabaty partnerskie dla IODów korzystających z naszego oprogramowania.

uwaga dla iodów

Uwaga dla IODów

Panel dostepny jest też w wersji multi firmowej. Tzn możemy mieć nadzór na wieloma firmami naraz jako osobne zbiory danych.

Zapraszamy do zapoznania się także z funkcjami finansowymi oraz ściśle związanymi z IT w panelu predykcyjnym.

Oferujemy rabaty partnerskie dla IODów korzystających z naszego oprogramowania.

Zamów już teraz automatyczny audyt rodo

Więcej informacji to lepsze decyzje. Dowiedz się
wszystkiego, co jest ważne dla Twojej firmy.
Zapytaj o audyt RODO

Napisz do nas

Jesteśmy gotowi do działania i czekamy na Twoją wiadomość. Niezależnie od tego, czy masz pytania, pomysły, czy po prostu chcesz się przywitać, nie wahaj się napisać. Jesteśmy przekonani, że najlepsze rzeczy rodzą się z inspirującej współpracy.