Audyt IT

Żeby wiedzieć, gdzie iść,
trzeba wiedzieć, gdzie się jest

Właściwie przeprowadzony audyt nie tylko wykrywa potencjalne zagrożenia, ale przede wszystkim otwiera drzwi do innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które mogą znacznie poprawić efektywność i bezpieczeństwo Twojego biznesu.

Kompleksowy audyt Informatyczny dla Twojej firmy lub instytucji

Czy wiesz, że regularny audyt informatyczny może zrewolucjonizować funkcjonowanie Twojej firmy? W dobie intensywnej cyfryzacji, technologie informacyjne nie tylko wspierają codzienne operacje, ale również stanowią o przewadze konkurencyjnej na rynku. Audyt informatyczny to klucz do zrozumienia, jak skutecznie zarządzać zasobami IT, zabezpieczać dane oraz optymalizować procesy operacyjne.

Zbadaj
'zdrowie informatyczne' firmy

W internecie biznes działa tak, jak gdyby ktoś przyśpieszył czas.
Zmiany, które w 'realu' zajmowały rok, w sieci trwają tydzień.
Jedna dobra kampania konkurencji albo nowe zagrożenie,
którego obawiają się Twoi klienci, potrafią zmienić wszystko.

Gdy zaś wszystko się zmienia, na wszystko trzeba uważać
— a do tego niezbędna jest kompletna wiedza
o 'zdrowiu informatycznym' Twojej firmy.

Audyt informatyczny - zbadaj 'zdrowie informatyczne' firmy

Nasz profesjonalny audyt informatyczny to nie tylko narzędzie diagnostyczne, ale przede wszystkim strategiczny krok w kierunku lepszej przyszłości Twojej firmy. Dzięki audytowi dowiesz się:
 • Jakie są rzeczywiste mocne i słabe strony Twojej infrastruktury IT.
 • Jakie kroki należy podjąć, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo danych.
 • Jakie możliwości optymalizacji mogą przynieść oszczędności i zwiększyć wydajność.
 • Jak przygotować firmę na niespodziewane zdarzenia i awarie, aby minimalizować ryzyko przestojów.
wyciek danych obsługa
audyt it dla firm

Nasza oferta

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie audytów informatycznych, oferującymi kompleksowe usługi obejmujące:
 • Ocena infrastruktury IT:

  • Szczegółowa analiza serwerów, sieci, urządzeń końcowych i systemów zarządzania.
  • Identyfikacja obszarów wymagających modernizacji.

 • Bezpieczeństwo systemów:

  • Sprawdzenie zgodności z normami bezpieczeństwa (np. RODO, ISO/IEC 27001) w tym dyrektywą NIS2.
  • Przeprowadzenie testów penetracyjnych oraz ocena ochrony przed cyberzagrożeniami.

 • Efektywne zarządzanie zasobami IT:

  • Przegląd polityk zarządzania zasobami IT.
  • Audyt legalności oprogramowania i zgodności licencyjnej.

 • Analiza operacyjna:

  • Ocena procesów IT pod kątem efektywności i wydajności.
  • Propozycje optymalizacji i poprawy działań operacyjnych.

 • Ciągłość działania i odzyskiwanie danych (BC/DR):

  • Analiza planów awaryjnych i procedur odzyskiwania danych.
  • Rekomendacje dla usprawnienia planów ciągłości działania.

Nasze atuty

Nasze usługi są zgodne z najwyższymi standardami w branży, takimi jak OWASP TOP10 i OWASP ASVS 4.0, oraz z działamy także przy użyciu rekomendacji D KNF oraz ISO.
 • Ekspertyza i profesjonalizm: Nasz zespół składa się z certyfikowanych specjalistów z bogatym doświadczeniem w branży IT.
 • Spersonalizowane podejście: Każdy audyt dostosowujemy do specyficznych potrzeb i wymagań klienta.
 • Nowoczesne narzędzia: Wykorzystujemy najnowsze technologie i metody audytowe, aby dostarczyć najwyższej jakości usługi.
 • Gwarancja poufności: Zapewniamy pełną poufność wszystkich przeprowadzanych analiz i raportów.

Audyt IT w Jeton to

 • kontrola bezpieczeństwa informatycznego firmy
 • zdiagnozowanie problemów do rozwiązania
 • identyfikacja obiecujących obszarów działania
  (tam, gdzie małe zmiany mogą dać duże korzyści)
 • przetestowanie odporności na awarie
 • ocena zagrożeń wewnętrznych (błędy pracowników itp.)
 • ocena stanu firmy na tle konku

Zadbaj o przyszłość technologii w swojej firmie już dziś!

Proces audytu wygląda następująco:
 • Inicjacja współpracy: Pierwsze spotkanie w celu omówienia potrzeb i celów audytu.
 • Zbieranie danych: Przeprowadzenie analiz, gromadzenie informacji i weryfikacja systemów.
 • Opracowanie raportu: Sporządzenie szczegółowego raportu z wynikami audytu i rekomendacjami.
 • Prezentacja wyników: Spotkanie podsumowujące, na którym przedstawimy wnioski oraz propozycje działań.
 • Wsparcie wdrożeniowe: Pomoc we wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań.
audyt it

Więcej informacji to lepsze decyzje.

Chcesz zapewnić swojej organizacji najwyższy poziom bezpieczeństwa i efektywności IT? Skontaktuj się z nami, aby umówić się na audyt informatyczny. Nasz zespół jest gotowy, aby pomóc Ci w pełnym wykorzystaniu potencjału technologii.
Dowiedz się wszystkiego, co jest ważne dla cyberbezpieczeństwa Twojej organizacji.
Zapytaj o audyt IT

FAQ

Najczęściej zadawane pytania osób zainteresowanych usługą audytu informatycznego:

Dla kogo jest audyt informatyczny?

Audyt informatyczny jest przeznaczony dla wszystkich firm, organizacji i instytucji, niezależnie od ich wielkości i branży. Jest szczególnie wartościowy dla tych, które chcą zwiększyć bezpieczeństwo swoich systemów IT, zoptymalizować zarządzanie zasobami informatycznymi oraz zapewnić zgodność z obowiązującymi regulacjami, takimi jak NIS2. Audyt IT pomaga zarówno małym firmom, które dopiero rozwijają swoje zasoby informatyczne, jak i dużym przedsiębiorstwom, które chcą upewnić się, że ich infrastruktura IT działa na najwyższym poziomie.

Ile kosztuje audyt informatyczny?

Koszt audytu informatycznego zależy od wielu czynników, takich jak wielkość firmy, złożoność infrastruktury IT, zakres audytu oraz specyficzne wymagania klienta. Wstępna wycena jest zazwyczaj ustalana po pierwszym spotkaniu, na którym omawiane są potrzeby i oczekiwania firmy. Cena może się różnić w zależności od tego, czy audyt obejmuje tylko podstawową analizę, czy również zaawansowane testy penetracyjne, audyt zgodności z regulacjami, takimi jak NIS2, oraz rekomendacje dotyczące optymalizacji procesów IT. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania spersonalizowanej oferty dopasowanej do specyfiki Twojej firmy.

Czy audyt informatyczny jest bezpieczny?

Tak, audyt informatyczny jest bezpieczny. Przeprowadzany jest przez doświadczonych i certyfikowanych specjalistów, którzy stosują sprawdzone metody oraz narzędzia, aby zapewnić minimalny wpływ na bieżące funkcjonowanie systemów IT. Dodatkowo, przed rozpoczęciem audytu podpisujemy umowę poufności (NDA), która gwarantuje pełną ochronę danych i informacji przekazanych w trakcie audytu. Wszystkie działania są prowadzone z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, aby chronić Twoją firmę przed jakimikolwiek zagrożeniami.

Czy wykonujecie testy penetracyjne?

Tak, w ramach naszych usług audytu informatycznego wykonujemy testy penetracyjne.

Co to są testy penetracyjne sieci?

Testy penetracyjne, znane również jako pentesty, to kontrolowane i autoryzowane symulacje cyberataków na systemy informatyczne. Mają na celu identyfikację i ocenę podatności oraz słabych punktów w zabezpieczeniach IT. Testy te są przeprowadzane przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy używają tych samych technik i narzędzi co cyberprzestępcy, aby sprawdzić, jak skutecznie systemy obronią się przed rzeczywistymi zagrożeniami.

Korzyści z testów penetracyjnych:

 1. Identyfikacja luk w zabezpieczeniach: Wykrycie słabych punktów, które mogą być wykorzystane przez atakujących.
 2. Ocena skuteczności aktualnych zabezpieczeń: Sprawdzenie, jak dobrze istniejące środki ochrony działają w praktyce.
 3. Propozycje środków zaradczych: Rekomendacje dotyczące poprawek i usprawnień w zabezpieczeniach.
 4. Podnoszenie świadomości bezpieczeństwa: Uświadamianie zespołów IT o potencjalnych zagrożeniach i konieczności ciągłego doskonalenia ochrony.

Testy penetracyjne są kluczowym elementem kompleksowego audytu informatycznego, pomagając w zapewnieniu, że systemy IT są odpowiednio zabezpieczone przed potencjalnymi atakami.

Co jest wynikiem audytu informatycznego?

Wynikiem audytu informatycznego jest szczegółowy raport, który zawiera:

 1. Opis obecnego stanu infrastruktury IT: Analiza istniejących systemów, sieci, urządzeń oraz procedur zarządzania.
 2. Identyfikacja słabych punktów i zagrożeń: Wskazanie potencjalnych luk w zabezpieczeniach, nieefektywnych procesów oraz obszarów wymagających poprawy.
 3. Rekomendacje: Konkretne zalecenia dotyczące działań naprawczych i optymalizacyjnych, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami, w tym NIS2.
 4. Plan wdrożenia: Propozycje kroków, które należy podjąć, aby wdrożyć sugerowane zmiany oraz ich priorytetyzacja.
 5. Podsumowanie testów penetracyjnych: Jeśli były przeprowadzane, raport zawiera wyniki tych testów oraz propozycje działań mających na celu zabezpieczenie wykrytych luk.

Ten raport służy jako kompleksowy przewodnik do poprawy i optymalizacji infrastruktury IT w Twojej firmie.

Czy wykonujemy testy stron www, systemów intranet i extranet?

Tak, wykonujemy testy penetracyjne stron internetowych, systemów intranet oraz extranet. Nasze usługi obejmują:

 1. Testy penetracyjne stron www:
  • Identyfikacja podatności, takich jak SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF) i inne.
  • Analiza zabezpieczeń aplikacji webowych, serwerów oraz baz danych.
  • Ocena bezpieczeństwa certyfikatów SSL/TLS oraz polityk bezpieczeństwa.
 2. Testy penetracyjne systemów intranet:
  • Ocena wewnętrznych sieci firmowych pod kątem podatności na ataki.
  • Sprawdzenie zabezpieczeń wewnętrznych aplikacji i serwerów.
  • Testowanie polityk dostępu i kontroli uprawnień użytkowników.
 3. Testy penetracyjne systemów extranet:
  • Analiza bezpieczeństwa systemów udostępnianych partnerom biznesowym i zewnętrznym użytkownikom.
  • Wykrywanie i eliminacja podatności na ataki zewnętrzne.
  • Sprawdzenie skuteczności zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem.

Nasze testy penetracyjne są przeprowadzane zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami branżowymi, zapewniając kompleksową ocenę bezpieczeństwa Twoich systemów informatycznych.

Czy audyt informatyczny jest robiony także pod kątem dostosowania się do NIS2?

Tak, audyt informatyczny jest przeprowadzany również pod kątem dostosowania się do dyrektywy NIS2 (Network and Information Systems Directive). NIS2 jest europejską regulacją mającą na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych w Unii Europejskiej.

Podczas audytu informatycznego, nasze usługi obejmują:

 1. Ocena zgodności z NIS2:
  • Sprawdzenie, czy infrastruktura IT spełnia wymagania określone przez dyrektywę NIS2.
  • Analiza polityk bezpieczeństwa oraz procedur zarządzania ryzykiem.
 2. Identyfikacja luk w zgodności:
  • Wykrycie obszarów, które wymagają dostosowania do wymogów NIS2.
  • Rekomendacje dotyczące działań naprawczych i uzupełnienia braków.
 3. Przygotowanie do audytów regulacyjnych:
  • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji i procedur wymaganych przez NIS2.
  • Szkolenie personelu z zakresu zgodności z regulacjami.
 4. Ciągłe monitorowanie i aktualizacja:
  • Propozycje wdrożenia systemów monitorowania zgodności oraz bieżącej aktualizacji polityk bezpieczeństwa.

Dzięki audytowi informatycznemu skoncentrowanemu na zgodności z NIS2, Twoja firma może zapewnić, że jej systemy IT są dobrze zabezpieczone i spełniają wszystkie obowiązujące regulacje, minimalizując ryzyko sankcji oraz zapewniając ciągłość działania.

Czy podczas audytu wykonywane są także analizy ulepszenia bezpieczeństwa i zastosowania oprogramowania chroniącego?

Tak, podczas audytu informatycznego przeprowadzamy szczegółowe analizy mające na celu ulepszenie bezpieczeństwa oraz zastosowanie odpowiedniego oprogramowania chroniącego. Nasze usługi obejmują:

 1. Analiza obecnych zabezpieczeń:
  • Ocena aktualnie stosowanych systemów zabezpieczeń, takich jak firewalle, antywirusy, systemy wykrywania intruzów (IDS/IPS) i inne.
  • Identyfikacja słabych punktów oraz obszarów wymagających wzmocnienia.
 2. Rekomendacje dotyczące oprogramowania chroniącego:
  • Propozycje wdrożenia nowoczesnego oprogramowania zabezpieczającego, które najlepiej odpowiada specyficznym potrzebom Twojej firmy.
  • Ocena efektywności różnych rozwiązań zabezpieczających, takich jak oprogramowanie antywirusowe, systemy zarządzania zagrożeniami, rozwiązania do ochrony przed ransomware i inne.
 3. Propozycje ulepszeń bezpieczeństwa:
  • Opracowanie planu działań mających na celu poprawę ogólnego poziomu bezpieczeństwa infrastruktury IT.
  • Zalecenia dotyczące wdrożenia polityk bezpieczeństwa, procedur zarządzania dostępem oraz szkoleń dla personelu.
 4. Implementacja najlepszych praktyk:
  • Wskazanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa IT, które mogą być zastosowane w Twojej organizacji.
  • Rekomendacje dotyczące regularnych aktualizacji oprogramowania oraz monitorowania systemów w celu wykrywania i reagowania na zagrożenia.
 5. Wsparcie wdrożeniowe:
  • Pomoc w implementacji sugerowanych rozwiązań zabezpieczających oraz monitorowanie ich skuteczności po wdrożeniu.

Czy audyt kończy naszą współpracę, czy możemy liczyć na wsparcie przy naprawie wykrytych luk bezpieczeństwa?

Audyt informatyczny nie kończy naszej współpracy. Możesz liczyć na pełne wsparcie przy naprawie wykrytych luk bezpieczeństwa. Nasza oferta obejmuje:

 1. Szczegółowy plan działań naprawczych:
  • Opracowanie konkretnych kroków, które należy podjąć w celu usunięcia zidentyfikowanych słabych punktów.
  • Priorytetyzacja działań naprawczych, aby zminimalizować ryzyko i szybko zwiększyć poziom bezpieczeństwa.
 2. Wsparcie wdrożeniowe:
  • Pomoc przy wdrażaniu sugerowanych rozwiązań technologicznych i procedur bezpieczeństwa.
  • Konsultacje techniczne oraz nadzór nad procesem implementacji.
 3. Szkolenia i edukacja personelu:
  • Przeprowadzanie szkoleń dla Twojego zespołu, aby zwiększyć świadomość bezpieczeństwa i zapewnić skuteczne stosowanie nowych procedur.
  • Dostarczanie materiałów edukacyjnych oraz wsparcie merytoryczne.
 4. Ciągłe monitorowanie i aktualizacja:
  • Oferujemy usługi monitorowania systemów IT, aby zapewnić bieżącą ochronę i szybką reakcję na nowe zagrożenia.
  • Regularne przeglądy i aktualizacje zaleceń, aby dostosować je do zmieniających się warunków i nowych wyzwań bezpieczeństwa.
 5. Długoterminowa współpraca:
  • Możliwość nawiązania stałej współpracy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem IT, regularnych audytów oraz konsultacji.

Jakie branże są przez nas obsługiwane?

Obsługujemy szeroki zakres branż, dostosowując nasze usługi audytu informatycznego do specyficznych potrzeb każdej z nich. Nasze doświadczenie obejmuje:

 1. Sektor medyczny i opieki zdrowotnej:
  • Szpitale, kliniki, placówki medyczne.
  • Ochrona danych pacjentów, zgodność z regulacjami, takimi jak RODO.
 2. Przemysł i produkcja:
  • Zakłady produkcyjne, firmy przemysłowe.
  • Zabezpieczenie systemów sterowania, ochrona przed cyberatakami.
 3. Sektor publiczny:
  • Instytucje rządowe, samorządy, organizacje non-profit.
  • Zabezpieczenie danych publicznych, zgodność z regulacjami.
 4. Handel detaliczny i e-commerce:
  • Sklepy internetowe, sieci handlowe.
  • Ochrona danych klientów, zabezpieczenie transakcji online.
 5. Edukacja:
  • Szkoły, uczelnie, placówki edukacyjne.
  • Ochrona danych uczniów i studentów, zabezpieczenie systemów edukacyjnych.
 6. Energetyka i usługi komunalne:
  • Firmy energetyczne, wodociągi, gazownie.
  • Zabezpieczenie krytycznej infrastruktury, ochrona przed cyberzagrożeniami.

Napisz do nas

Jesteśmy gotowi do działania i czekamy na Twoją wiadomość. Niezależnie od tego, czy masz pytania, pomysły, czy po prostu chcesz się przywitać, nie wahaj się napisać. Jesteśmy przekonani, że najlepsze rzeczy rodzą się z inspirującej współpracy.