Fortinet wymagana aktualizacja – krytyczne

Pilne! Wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, pełniący również funkcję pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa, wydał istotną rekomendację dla podmiotów wchodzących w skład krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (KSC), dotyczącą produktów firmy Fortinet.

Gawkowski podkreśla wagę „bezzwłocznej aktualizacji” produktów Fortinet, wskazując na konieczność zaktualizowania ich do najnowszych wersji dostępnych dla linii FortiOS/FortiProxy oraz FortiClientEMS. Minister wymienia konkretne, zalecane wersje oprogramowania, takie jak FortiOS/FortiProxy w wersjach 7.4.3, 7.2.8, 7.0.14, 6.4.15 oraz FortiClientEMS w wersjach 7.2.3 i 7.0.11.

CSRIT MON

Rekomendacja ma na celu zabezpieczenie przed potencjalnymi zagrożeniami i jest wynikiem konsultacji z ekspertami z CSIRT MON, CSIRT NASK oraz CSIRT GOV. W świetle artykułu 33 ust. 4a ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 roku, nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do ryzyka wystąpienia tzw. incydentu krytycznego.

Dodatkowo, Gawkowski zaleca, aby produkty firmy Fortinet, które nie są już wspierane, zostały wyłączone z użytkowania. Warto zwrócić uwagę na potrzebę korzystania z najnowszego oprogramowania lub zmiany rozwiązania na bardziej aktualne i bezpieczne.

Zalecenia dla użytkowników są dostępne na oficjalnej stronie internetowej firmy Fortinet, gdzie zamieszczono komunikaty z okresu od 8 lutego do 12 marca 2024 roku. To przypomnienie o ciągłej potrzebie dbałości o cyberbezpieczeństwo i świadome korzystanie z technologii w obliczu rosnących zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Napisz do nas

Jesteśmy gotowi do działania i czekamy na Twoją wiadomość. Niezależnie od tego, czy masz pytania, pomysły, czy po prostu chcesz się przywitać, nie wahaj się napisać. Jesteśmy przekonani, że najlepsze rzeczy rodzą się z inspirującej współpracy.