Ochrona sygnalistów w Polsce: Kto musi zastosować się do nowej ustawy?

audyt informatyczny dla firm

W Polsce, firmy i instytucje kwalifikują się do ustawy o ochronie sygnalistów, jeśli zatrudniają co najmniej 50 osób lub świadczą pracę na ich rzecz. To wymaganie obejmuje szeroki zakres podmiotów, włączając w to te działające na podstawie umów cywilnoprawnych. Niezależnie od liczby zatrudnionych, instytucje działające w sektorach takich jak usługi finansowe, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwo transportu oraz ochrona środowiska również muszą utworzyć wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń prawa.

Organizacje muszą ustalić wewnętrzne procedury dotyczące ochrony sygnalistów w ciągu 3 miesięcy dla zgłoszeń wewnętrznych i 6 miesięcy dla zgłoszeń zewnętrznych od wejścia w życie ustawy. Kluczowe jest opracowanie i wdrożenie regulacji wewnętrznych, które określają zasady zgłaszania, potwierdzania przyjęcia zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych, a także ustanowienie efektywnych mechanizmów ich stosowania.

Polska wcześniej otrzymała grzywnę za brak działań niezbędnych do wdrożenia dyrektywy Sygnalistów.

Podsumowując, ustawa o ochronie sygnalistów dotyczy:

  • Firm prywatnych zatrudniających co najmniej 50 osób.
  • Sektora finansowego i obszarów pokrewnych, bez względu na liczbę zatrudnionych.
  • Instytucji publicznych, w tym szeroko zdefiniowanych organów publicznych.
  • Organizacji pozarządowych i innych instytucji, które mogą dobrowolnie wdrożyć systemy ochrony sygnalistów, nawet jeśli zatrudniają mniej niż 50 osób.
  • Firmy zatrudniające mniej niż 50 osób nie są zobowiązane do wdrożenia tych procedur, jednak mogą to zrobić dobrowolnie.

W związku z nową ustawą o ochronie sygnalistów, nasza firma oferuje kompleksowe rozwiązania, które ułatwiają ten proces. Nasz system sygnalistów to nie tylko zaawansowana technologicznie platforma, ale także wsparcie na każdym etapie implementacji – od analizy potrzeb, przez dostosowanie funkcjonalności, po szkolenia dla pracowników i bieżące doradztwo. Sprawdź nasz system Sygnalista365. Sygnalista aplikacja – to jest coś, czego możesz teraz potrzebować.

Napisz do nas

Jesteśmy gotowi do działania i czekamy na Twoją wiadomość. Niezależnie od tego, czy masz pytania, pomysły, czy po prostu chcesz się przywitać, nie wahaj się napisać. Jesteśmy przekonani, że najlepsze rzeczy rodzą się z inspirującej współpracy.