Przedsiębiorstwo produkcyjne a NIS2? Poradnik dostosowania.

Dyrektywa NIS2 (Network and Information Systems Security Directive) to zaktualizowana wersja europejskiej dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Ma ona na celu zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w kluczowych sektorach gospodarki, w tym w przedsiębiorstwach produkcyjnych, takich jak branża mleczarska, rzeźnie, zakłady przetwórstwa rybnego i mięsnego, piekarnie, cukrownie, gorzelnie, browary, młyny, wytwórnie soków i przetwórstwo warzywniczo-owocowe, zakłady cukiernicze .

Oto kilka kluczowych działań, które przedsiębiorstwo produkcyjne, powinno podjąć w związku z wdrożeniem dyrektywy NIS2:

  1. Identyfikacja i klasyfikacja aktywów: Przedsiębiorstwa powinny dokładnie zidentyfikować i sklasyfikować swoje kluczowe aktywa cyfrowe oraz systemy informatyczne, które są niezbędne do prowadzenia działalności.
  2. Ocena ryzyka: Należy regularnie przeprowadzać oceny ryzyka, aby zrozumieć potencjalne zagrożenia dla systemów i danych. To obejmuje ryzyka związane z cyberatakami, awariami sprzętu, błędami ludzkimi i katastrofami naturalnymi.
  3. Zabezpieczenia i środki ochronne: Wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa, takich jak firewall’e, systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom, szyfrowanie danych oraz zabezpieczenia fizyczne infrastruktury IT.
  4. Zarządzanie incydentami i plany reagowania: Opracowanie i wdrożenie procedur zarządzania incydentami cyberbezpieczeństwa oraz planów reagowania na incydenty, które umożliwią szybką reakcję i minimalizację szkód.
  5. Świadomość i szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa: Regularne szkolenia dla pracowników na temat najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz potencjalnych zagrożeń, co jest kluczowe dla wzmocnienia pierwszej linii obrony przed cyberatakami.
  6. Raportowanie i współpraca: Ustanowienie procedur raportowania o incydentach związanych z bezpieczeństwem oraz współpraca z lokalnymi organami regulacyjnymi i innymi podmiotami w ramach wymagań NIS2.
  7. Przeglądy i audyty: Regularne przeglądy i audyty zabezpieczeń, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, aby zapewnić, że środki bezpieczeństwa są skuteczne i aktualne.

Realizacja tych kroków pomoże przedsiębiorstwom produkcyjnym, takim jak mleczarnie, dostosować się do wymagań dyrektywy NIS2, zwiększając tym samym poziom ochrony przed zagrożeniami cyfrowymi oraz zapewniając ciągłość działania i ochronę kluczowych zasobów.

Podsumowując, warto rozważyć współpracę z zewnętrznym partnerem, który specjalizuje się w cyberbezpieczeństwie. Partner nie tylko oferuje specjalistyczną wiedzę i dostęp do zaawansowanych technologii, ale może również współpracować z wewnętrznym zespołem przedsiębiorstwa, wspierając wdrożenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa, przeprowadzanie audytów i szkolenia personelu. Takie połączenie zewnętrznej ekspertyzy i wewnętrznych zasobów może znacząco zwiększyć efektywność działań bezpieczeństwa cyfrowego oraz pomóc w spełnieniu wymogów regulacyjnych.

Napisz do nas

Jesteśmy gotowi do działania i czekamy na Twoją wiadomość. Niezależnie od tego, czy masz pytania, pomysły, czy po prostu chcesz się przywitać, nie wahaj się napisać. Jesteśmy przekonani, że najlepsze rzeczy rodzą się z inspirującej współpracy.